Gegevensbescherming

De volgende verklaring geeft u een overzicht van welke persoonsgegevens Bonita GmbH (hierna: Bonita, ook 'wij') verzamelt voor welk doel tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Contact opnemen

Bonita biedt u de mogelijkheid om via de website informatie te verkrijgen of contact op te nemen over verschillende zaken die betrekking hebben op Bonita. U heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met Bonita via het contactformulier, door te bellen of door een terugbelverzoek te plaatsen. In het kader van het opnemen van contact worden gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres of per post. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die per e-mail/post zijn verzonden, opgeslagen. Zonder deze gegevens kunnen we uw verzoek niet verwerken.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats in het kader van precontractuele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de aangeboden dienst, d.w.z. voor betrokkenen in de EU/EER overeenkomstig art. 6, lid 1, sub b AVG. Als het contact geen betrekking heeft op een precontractuele maatregel van uzelf of op een overeenkomst die u zelf al met Bonita hebt gesloten, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons rechtmatige belang bij de verwerking van uw verzoek via deze weg, d.w.z. voor betrokkenen in de EU/EER op grond van art. 6, lid 1, sub f AVG. Vervolgens worden de gegevens gewist, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen. Indien Bonita op grond van wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan bewaarplichten op grond van het toepasselijke recht, verplicht is uw persoonsgegevens te archiveren, worden deze gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking. Na afloop van de bewaartermijnen worden de gegevens zonder bezwaar en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze verwerkers (bijvoorbeeld onze webshexploitant en onze klantenservice) ter ondersteuning. Gegevens worden niet doorgegeven aan een ontvanger in een derde land.

Uw bestaande rechten ten aanzien van ons vindt u in het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene' in de algemene beginselen van de gegevensverwerking.

Betrokkenheid van andere leden van de bedrijvengroep

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op de activiteiten van dochtermaatschappijen, participatiemaatschappijen of beherende bedrijven van Bonita en dit noodzakelijk is voor de efficiënte verwerking van de aanvraag, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan het betreffende bedrijf. De rechtsgrondslag voor betrokkenen in de EU/EER is art. 6, lid 1, sub f) AVG juncto overweging 48, aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte voor interne administratieve doeleinden.

Registratie

De website van Bonita biedt u de mogelijkheid om u door het verstrekken van persoonsgegevens voor een klantaccount te registreren. De gegevens die u op het registratieformulier invult, worden doorgegeven aan ons en opgeslagen. Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortejaar en telefoonnummer worden in het kader van het registratieproces verzameld. De registratie en de daarmee verbonden gegevensverwerking is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van bepaalde inhoud en diensten op de website. De rechtsgrondslag hiervoor voor betrokkenen in de EU/EER is art. 6, lid 1, sub b) AVG. Als de registratie noch betrekking heeft op een precontractuele maatregel, noch op een overeenkomst die u zelf met Bonita hebt gesloten of zult sluiten, verwerken wij de persoonsgegevens in het kader van ons rechtmatige belang om u bepaalde inhoud en diensten op de website ter beschikking te stellen. De rechtsgrondslag voor betrokkenen in de EU/EER hiervoor is art. 6, lid 1, sub f) AVG.

Uw persoonsgegevens worden ter ondersteuning doorgegeven aan de exploitanten van de webshop als verwerker. Gegevens worden niet doorgegeven aan een ontvanger in een derde land.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van uw registratie. Als u het profiel verwijdert dat u in het kader van de registratie hebt aangemaakt, worden uw daar opgeslagen persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor precontractuele maatregelen. Indien Bonita op grond van wettelijke verplichtingen, zoals het voldoen aan bewaarplichten op grond van het toepasselijke recht, verplicht is uw persoonsgegevens te archiveren, worden deze gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking. Na afloop van de bewaartermijnen worden de gegevens zonder bezwaar en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijderd. Uw verdere bestaande rechten ten aanzien van ons vindt u in het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene' in de algemene beginselen van de gegevensverwerking.

Nieuwsbrief

We versturen nieuwsbrieven met informatie over onze producten en ons bedrijf. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is uw e-mailadres nodig. Voor een persoonlijke aanspreekvorm kunt u ook uw naam en geboortedatum invullen .

De nieuwsbrief wordt verzonden via de verzenddienstverlener 'Mapp', een verzendplatform voor nieuwsbrieven van Mapp Digital Germany GmbH, Dachauer Str. 63, Nymphenburger Höfe NY II, 80335 München, Duitsland. De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd 'web-beacon', een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de verzenddienstverlener. Tijdens het ophalen wordt informatie over uw browser en uw systeem verzameld, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens, uw leesgedrag, de ophaallocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Voor statistische doeleinden stellen we ook vast of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. De analyses helpen ons om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud daarop aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses en tijdzone van onze gebruikers.

Meer informatie over Mapp vindt u in de privacyverklaring van het platform op https://mapp.com/privacy/.

Deze gegevens worden verwerkt voor het doel van het verzenden van de nieuwsbrief en op basis van uw toestemming, d.w.z. voor betrokkenen in de EU/EER, in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a) AVG. De toestemming wordt in het kader van het aanmeldingsproces verkregen met verwijzing naar deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u uw inschrijving voor de nieuwsbrief kunt intrekken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. In het geval dat de toestemmingsverklaring wordt ingetrokken, worden de gegevens gewist, tenzij er een vereiste is om de gegevens te blijven opslaan, bijvoorbeeld vanwege wettelijke voorschriften.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze verwerker, die de verzending van de nieuwsbrief voor ons uitvoert. Daarvoor is een overeenkomst gesloten. Gegevens worden niet doorgegeven aan een ontvanger in een derde land.

Uw verdere bestaande rechten ten aanzien van ons vindt u in het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene' in de algemene beginselen van de gegevensverwerking.

Reclame per post

De in het kader van uw bestelling verstrekte gegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van reclame van Bonita die per post aan u wordt gericht (bijv. informatie over speciale aanbiedingen, kortingsacties, etc.).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor betrokkenen in de EU/EER is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de reclame per post.

Kortingsacties

Zodra wij u tot onze gerechtigde klanten kunnen rekenen in het kader van kortingsacties, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van vouchers. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor betrokkenen in de EU/EER is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken (voor betrokkenen in de EU/EER in overeenstemming met art. 21 AVG), ongeacht uw land van verblijf.

Winacties

U hebt de mogelijkheid om via verschillende kanalen deel te nemen aan winacties, bijvoorbeeld via de website van Bonita. Hiervoor is het nodig om ons persoonsgegevens te verstrekken – welke gegevens dit zijn, wordt gespecificeerd in de desbetreffende winactie en de bijbehorende deelnamevoorwaarden.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats in het kader van activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de winactie, in het bijzonder voor het bepalen en op de hoogte stellen van de winnaars en, indien van toepassing, indien de nieuwsbrief dienovereenkomstig is geselecteerd, voor reclame, informatie en marktonderzoek (analyse van het openings- en leesgedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief). Verdere verwerkingsdoeleinden kunnen in individuele gevallen voortvloeien uit de deelnamevoorwaarden.

Na afloop van de winactie worden uw persoonsgegevens onmiddellijk gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik of indien de gegevens nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) AVG.

Passieve controle betalingsmethode

Duitsland:

Onder bepaalde voorwaarden kun je op rekening kopen bij Bonita of Zinia. Als je Bonita kiest voor kopen op rekening, slaan we bestelgerelateerde gegevens op voor verwerking in overeenstemming met de GDPR. Als je kiest voor kopen op rekening met onze partner Zinia als betaalmethode als onderdeel van het bestelproces op onze website, geven we je persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum indien van toepassing, e-mailadres) en gegevens over de artikelen die je hebt besteld door aan Zinia via Openbank S.A. (Plaza de Santa Bárbara 1 y 2, 28004 Madrid (Spanje)). De rechtsgrondslag voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens is het afgesloten contract. Dit betekent, voor betrokkenen in de EU/EER volgens Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Nadat de gegevens zijn doorgegeven, voert Zinia by Openbank S.A. als onafhankelijke controller een kredietcontrole uit. Als deze positief uitvalt, kan de aankoop op rekening worden uitgevoerd. Vanaf het moment van een positieve kredietcontrole en de voltooide aankoop wijzen wij de vordering toe aan Zinia by Openbank S.A.. Alle verdere verwerkingsstappen worden dan uitgevoerd door Zinia by Openbank S.A. als enige verwerkingsverantwoordelijke. Als de kredietcontrole een negatief resultaat laat zien, wordt u teruggeleid naar het overzicht met betalingsopties.

Meer informatie over de verwerking door Zinia by Openbank S.A. vindt u in de informatie over gegevensbescherming: https://www.zinia.com/de/datenschutz.

Uw andere bestaande rechten kunt u vinden in het gedeelte "Rechten van de betrokkene" hieronder.

Registratie voor het sollicitantenportaal

De website van Bonita GmbH biedt de mogelijkheid om u door het verstrekken van persoonsgegevens voor het sollicitantenportaal te registreren. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, gebruikerstaal en telefoonnummer worden verzameld als onderdeel van het registratieproces. De registratie en de daarmee verbonden gegevensverwerking is noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van bepaalde inhoud met betrekking tot de sollicitatieprocedure en diensten op de website. De rechtsgrondslag hiervoor voor personen uit de EU/EER is art. 6, lid 1, sub b) AVG. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers ter ondersteuning. Bij de selectie van onze partners die in een derde land zijn gevestigd, letten we erop dat wordt voldaan aan de vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van uw registratie. Als u het profiel verwijdert dat u in het kader van de registratie hebt aangemaakt, worden uw persoonsgegevens die daar zijn verzameld, onmiddellijk verwijderd. Uw overige bestaande rechten vindt u onder het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene'.

Sollicitatie

Als u via onze website of ons e-mailadres solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, kwalificaties (sollicitatiebrief, cv en referenties), e-mailadres, telefoonnummer en de door u verstrekte documenten uitsluitend om uw sollicitatie te onderzoeken en de sollicitatieprocedure uit te voeren. Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken, zoals uw gewenste salaris, de opzeggingstermijn en hoe u bij ons terecht bent gekomen.

Duitsland

Sollicitaties in Duitsland worden verwerkt om een beslissing te kunnen nemen over het aangaan van een dienstverband conform de Duitse federale wet gegevensbescherming (§ 26, lid 1, zin 1 BDSG). De gegevens worden uiterlijk zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van het dienstverband.

Oostenrijk en Nederland

Sollicitaties in Nederland/Oostenrijk worden verwerkt om een beslissing te kunnen nemen over het aangaan van een dienstverband conform art. 6, lid 1, sub b AVG. De gegevens worden uiterlijk zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van het dienstverband. Ter bescherming tegen ongerechtvaardigde aanspraken op grond van de algemene wet gelijke behandeling bewaren wij uw gegevens gedurende deze zes maanden op grond van ons rechtmatige belang conform art. 6, lid 1, sub f AVG. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan Bonita GmbH is onderworpen, dient art. 6, lid 1, sub. c AVG als rechtsgrondslag.

Zwitserland

Sollicitaties in Zwitserland worden verwerkt om een beslissing te nemen over het aangaan van een dienstverband. De gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt. De gegevens worden uiterlijk zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist, tenzij de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van het dienstverband. We kunnen de gegevens tot zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure of beëindiging van de arbeidsrelatie bewaren, met name om onze rechtmatige belangen te beschermen in het geval van een claim op grond van de wet gelijke behandeling.

 

Persoonsgegevens die we puur op basis van het bezoeken van onze website verzamelen:

Aanmaken van logbestanden

Elke keer als u de website van Bonita bezoekt, wordt automatisch tijdelijke informatie die uw browser doorgeeft opgeslagen. In het logbestand dat wordt aangemaakt, worden het browsertype/de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de naam en URL van het geraadpleegde bestand, de referentie-URL (de eerder bezochte pagina), de hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres) en de datum en tijd van het serververzoek geregistreerd. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De opslag en verwerking van deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de systeemveiligheid en de optimalisatie van de website. De rechtsgrondslag voor betrokkenen in de EU/EER hiervoor is art. 6, lid 1, sub f) AVG. Ons rechtmatige belang is om u een geoptimaliseerde website te kunnen bieden en om het systeem te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden na 30 dagen verwijderd.

Gebruik van cookies en andere technologieën op onze website

Cookies

Op de website wordt op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden bewaard in uw browser. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de website te bepalen en daarmee de website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Er worden zogenaamde 'sessiecookies' gebruikt, die slechts tijdelijk worden opgeslagen voor de duur van uw gebruik van de website en daarna automatisch worden verwijderd, en 'permanente cookies'. De inhoud van een permanente cookie is beperkt tot een identificatienummer om informatie op te slaan over gebruikers die herhaaldelijk een website bezoeken. Het doel van dit type cookie is om u als gebruiker te herkennen en u, indien nodig, een geoptimaliseerde gebruikersinterface te kunnen bieden.

Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door dit vast te leggen in de instellingen van uw browser. Als u geen cookies accepteert, kan dit de functies van de website beperken.

Sessiecookies:

Het gebruik van sessiecookies is noodzakelijk om ons in staat te stellen u de website te verstrekken. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang voor ons. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens met gebruik van sessiecookies is art. 6, lid 1, sub f) AVG. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van sessiecookies voor betrokkenen in de EU/EER, maar het is belangrijk op te merken dat sommige functies van onze website niet kunnen worden aangeboden zonder cookies. Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen voor de duur van uw gebruik van de website en worden daarna weer verwijderd. Uw verdere bestaande rechten ten aanzien van ons vindt u in het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene' in de algemene beginselen van de gegevensverwerking.

Permanente cookies:

Permanente cookies worden na een vooraf gedefinieerde periode automatisch verwijderd, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. Met behulp van cookies kunnen wij uw gebruiksgedrag begrijpen en zo onze service voor u verbeteren. Ze zijn ook bedoeld om u in staat te stellen optimaal op onze website te kunnen navigeren. Bij permanente cookies moet een onderscheid worden gemaakt tussen of ze technisch noodzakelijk zijn of niet. Als dit in een individueel geval bevestigend wordt beantwoord, moeten ze ook van toepassing zijn voor betrokkenen in de EU/EER volgens art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het gebruik van technisch onnodige cookies vindt plaats met uw toestemming. Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u hier actief toestemming voor hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking voor betrokkenen in de EU/EER is art. 6, lid 1, sub a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat onze cookies niet op uw eindapparaat kunnen worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Als u geen cookies accepteert, kan dit de functies van de website beperken.

Met uw toestemming integreren wij ook cookies van derden. In dit geval worden de bijbehorende gegevenspakketten van derden in uw browser opgeslagen of aan hen doorgegeven. In de regel kunt u het gebruik van cookies van derden ook tegengaan door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens met behulp van cookies van derden voor betrokkenen in de EU/EER is art. 6, lid 1, sub a) AVG. Ook in dit geval kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Uw verdere bestaande rechten ten aanzien van ons vindt u in het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene' in de algemene beginselen van de gegevensverwerking.

U kunt uw laatste instellingen met betrekking tot cookies en andere technologieën op elk gewenst moment wijzigen in de privacyinstellingen. U vindt deze in de voettekst onderaan deze pagina.

Integratie van plug-ins voor sociale media  

Op onze website worden ook zogenaamde social plugins ('plug-ins') van sociale netwerken gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven die in de cookiebanner worden vermeld ('aanbieders').

In principe bepaalt u hierbij zelf, door de plug-in zelf te activeren, of er gegevens aan de aanbieder worden doorgegeven of niet.
Wanneer een pagina van onze website wordt opgeroepen door op de knop te klikken, maakt de browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u niet over een profiel beschikt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks aan een server van de desbetreffende aanbieder in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel van de aanbieder toewijzen. Als u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop 'Afspelen', 'Vind ik leuk', 'X' of 'Instagram' te klikken, of als u een andere knop met ingesloten inhoud van de betreffende aanbieder activeert, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks aan een server van de aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. Dit is ook het geval met de functie 'aanbevelen' op onze website. De informatie wordt ook op het sociale netwerk op uw account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Deze statistieken worden gegenereerd en verstrekt door Facebook. Als beheerder van de fanpage hebben wij geen invloed op het genereren en weergeven van deze statistieken. Wij kunnen deze functie niet uitschakelen en we kunnen het genereren en verwerken van de gegevens niet voorkomen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privacy, kunt u vinden in de privacyverklaringen van de aanbieders.

Als u niet wilt dat de aanbieder de verzamelde gegevens direct aan uw profiel in de betreffende dienst toewijst, moet u voor uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst uitloggen.

De rechtsgrondslag voor de integratie van sociale netwerken voor betrokkenen in de EU/EER is uw toestemming conform art. 6, lid 1. sub a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de plug-ins te deactiveren. Wij adviseren bovendien om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Uw overige bestaande rechten vindt u onder het onderstaande punt 'Rechten van de betrokkene'.

Voor meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de sociale netwerken, evenals de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u graag naar de betreffende aanbieders.

Gegevensoverdracht naar een derde land

Bij het gebruik van internettechnologieën kan de overdracht van gegevens naar een derde land, met name de VS, helaas niet worden vermeden. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor de diensten van Google en Facebook of hun partners. Bij de selectie van onze partners letten we erop dat wordt voldaan aan de vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land. Als het gegevensbeschermingsniveau in een land niet overeenkomt met het Zwitserse of Europese gegevensbeschermingsniveau, zorgen wij er door middel van effectbeoordelingen en de implementatie van technische en organisatorische maatregelen en contractueel voor dat de bescherming van uw persoonsgegevens te allen tijde overeenkomt met die in Zwitserland of de EU.

 

Algemene beginselen van gegevensverwerking (ontvangers, beveiliging, rechten van de betrokkenen, verantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming)

Ontvangers van de persoonsgegevens

Bonita geeft persoonsgegevens alleen door aan ontvangers die deze nodig hebben voor de betreffende rechtmatige uitvoering van taken.

Voor zover belaste externe dienstverleners persoonsgegevens voor deze doeleinden ontvangen, letten wij er bij de selectie van onze partners op dat geschikte technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd en noodzakelijke overeenkomsten worden gesloten, zodat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zodat de bescherming van de rechten van de betrokkene worden gewaarborgd.

Wij kunnen persoonsgegevens in voorkomende gevallen delen met:

·       Onze verbonden ondernemingen, namelijk Bonita Schweiz Retail AG in Zwitserland.

·       Zakelijke partners in Europa, voor wie de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van taken, zoals aanbieders van betalingsdiensten/bankinstellingen, post-/pakketdiensten, handelsvertegenwoordigers, onze functionaris voor gegevensbescherming en andere externe adviseurs, enz.

·       Autoriteiten en bedrijven in het kader van actualiseringen of om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen (bijv. socialezekerheidsinstanties, de belastingdienst, politie en openbaar ministerie, toezichthoudende instanties, verkeersdiensten, kredietinformatiebureaus).

·       Andere derden waarvoor de betrokkenen toestemming hebben gegeven voor gegevensoverdracht of waarvoor er een wettelijke bevoegdheid is om gegevens over te dragen (bijv. advocatuur, curator).

 

Beveiliging

Bonita kan de veiligheid van de gegevensoverdracht op het internet niet garanderen. Berichten via e-mail zijn niet versleuteld. Het kan daarom niet uitgesloten worden dat derden er kennis van kunnen nemen. Op grond hiervan wordt aanbevolen vertrouwelijke informatie uitsluitend per post te versturen.

 

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is:

Bonita GmbH

Kesseldorfer Rott 39

46499 Hamminkeln, Duitsland

 

Verwijdering van gegevens/bewaarperiode

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt. De gegevens kunnen ook daarna nog worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever dit heeft bepaald in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan Bonita is onderworpen. De gegevens worden ook gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven bewaren voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst.

 

Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene en hebt u de hieronder beschreven rechten.

U kunt informatie opvragen voor betrokkenen in de EU/EER in overeenstemming met art. 15 van de AVG en voor de overige personen in overeenstemming met de wetgeving die op hen van toepassing is over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In uw verzoek om informatie dient u uw verzoek te specificeren, zodat wij de benodigde gegevens gemakkelijker kunnen samenstellen. Als de gegevens die op u betrekking hebben niet (meer) juist zijn, kunt u een correctie aanvragen. Voor betrokkenen in de EU/EER vloeit dit recht voort uit art. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

Als betrokkene in de EU/EER kunt u een verzoek doen om verwijdering van uw persoonsgegevens. Personen die woonachtig zijn in Zwitserland kunnen dit recht ook uitoefenen.

Als betrokkene in de EU/EER hebt u het recht om een beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben te verzoeken. Personen die woonachtig zijn in Zwitserland kunnen dit recht ook uitoefenen.

Als betrokkene in de EU/EER hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. (Optioneel, als de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang van de verantwoordelijke/een derde). Personen die woonachtig zijn in Zwitserland kunnen dit recht ook uitoefenen.

Als betrokkene in de EU/EER hebt u in het kader van gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. (Optioneel)

Intrekking van de toestemming: U hebt het recht om uw aan gegevensbescherming gerelateerde toestemmingsverklaring op elk moment in te trekken. De herroeping van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. (Optioneel)

Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken.

Een geautomatiseerde besluitvorming vindt in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens niet plaats (voor betrokkenen in de EU/EER in de zin van art. 22 AVG).

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de bovengenoemde verantwoordelijke, aangezien uw rechten ook daar worden uitgevoerd. U kunt ook direct contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, vooral als uw verzoek een hogere mate van vertrouwelijkheid vereist.

De functionaris voor gegevensbescherming van Bonita:

c/o migosens GmbH

Wiesenstr. 35

45473 Mülheim an der Ruhr, Duitsland

datenschutz@bonita.de

De genoemde rechten zijn afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en kunnen daarom beperkter of uitgebreider zijn.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de AVG.

Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4

40213 Düsseldorf, Duitsland

Telefoon: 0211/38424-0      

poststelle@ldi.nrw.de

Onze aanwezigheid in sociale netwerken

Bonita onderhoudt openbaar toegankelijke professionele bedrijfsprofielen op verschillende sociale netwerken. Wij gebruiken deze om de inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen van ons bedrijf te publiceren en te verspreiden en ze helpen ons bijvoorbeeld om een directe uitwisseling met onze klanten en geïnteresseerde personen te bevorderen.

Door het gebruik van een van deze netwerken worden verschillende gegevensverwerkingen in gang gezet. Deze gegevens worden ook verwerkt als u geen eigen profiel op dit netwerk hebt. Wanneer u een van onze profielen bezoekt, worden uw persoonsgegevens niet alleen door ons verwerkt en mogelijk opgeslagen, maar ook door de exploitant van het betreffende netwerk. Persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, leeftijd, e-mailadres, foto's en andere informatie die u vrijwillig binnen de netwerken hebt gedeeld, evenals informatie over uw gebruiksgedrag en interacties met de inhoud van het betreffende bedrijfsprofiel. Uw IP-adres kan eventueel ook worden verzameld. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken om onze bedrijfsprofielen te bezoeken. Dit kan echter nodig zijn om gebruik te kunnen maken van individuele functies van onze profielen (zoals reageren op berichten, contact met ons opnemen).

Bonita heeft geen invloed op de gegevensverwerking die door uw bezoek aan de sociale netwerken door de exploitanten in gang wordt gezet, die per netwerk kan verschillen en voor ons niet noodzakelijkerwijs traceerbaar is (bijv. het plaatsen van cookies). Voor meer informatie over details over het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens en over het doel, het type en de omvang van de verwerking, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen van de respectieve exploitanten van de sociale netwerken. Deze kunt u vinden op:

De privacyverklaring van Facebook, geëxploiteerd door Meta Platforms, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, vindt u op: https://de-de.facebook.com/policy.php

De privacyverklaring van Instagram, geëxploiteerd door Meta Platforms, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, vindt u op: https://help.instagram.com/519522125107875

De privacyverklaring van YouTube, geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

De privacyverklaring van Xing, geëxploiteerd door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland, vindt u op: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

De privacyverklaring van LinkedIn, geëxploiteerd door LinkedIn Ireland Limited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, vindt u op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

De privacyverklaring van Indeed, geëxploiteerd door Indeed Ireland Operations Limited, 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Ierland, vindt u op: https://hrtechprivacy.com/de/brands/about-indeed#privacypolicy

De privacyverklaring van Twitter, geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, vindt u op: https://twitter.com/de/privacy
ETC

Als u onze aanwezigheid op de sociale netwerken gebruikt om contact met ons op te nemen (bijv. via privéberichten, het plaatsen van opmerkingen onder berichten/het delen van berichten of reacties daarop), verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt uitsluitend om contact met u op te nemen en combineren wij deze niet met andere gegevens waarover wij beschikken. Voor personen die verblijven in de EU/EER is de rechtsgrondslag voor de gegevensverzameling art. 6, lid 1, sub b) AVG. Als het contact geen betrekking heeft op een precontractuele maatregel van uzelf of op een overeenkomst die u zelf al met Bonita hebt gesloten, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons rechtmatige belang bij de verwerking van uw verzoek langs deze weg. Voor personen in de EU/EER is dit gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt of u ons verzoekt ze te verwijderen. De gegevens kunnen ook daarna nog worden opgeslagen als de Europese of nationale wetgever dit heeft bepaald in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan Bonita is onderworpen. De gegevens worden ook gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven bewaren voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst. Raadpleeg de bovengenoemde privacyverklaringen om te weten te komen hoe lang de exploitanten van de sociale netwerken uw persoonsgegevens bewaren.

 

Meer informatie over Facebook en Instagram:

De sociale netwerken Facebook en Instagram worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). In het kader van het gebruik van Page Insights zijn wij samen met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de Facebook/Instagram-fanpages. We gebruiken de statistieken die door Facebook beschikbaar worden gesteld om berichten aantrekkelijker en effectiever te maken. Zo wordt de verdeling naar leeftijd en geslacht bijvoorbeeld gebruikt voor een correcte aanspreekvorm en worden voorkeursbezoektijden van de gebruikers gebruikt voor een tijdsgeoptimaliseerde planning van de geplaatste berichten. Informatie over het type eindapparaat dat door de bezoekers wordt gebruikt, maakt het mogelijk om de berichten visueel en vormtechnisch aan te passen aan het betreffende apparaat. De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de bestaande rechtmatige belangen van Bonita. Voor personen die woonachtig zijn in de EU/EER is de rechtsgrondslag gebaseerd op ons rechtmatige belang of op art 6, lid 1, sub f) AVG.  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking van Facebook door u niet langer te abonneren op onze Facebook-pagina (door de functies 'Ik vind deze pagina niet meer leuk' en/of 'Niet meer abonneren op deze pagina' te selecteren, koppelt u uw gebruikersprofiel los van onze fanpage).

 Informatie over de overeenkomst die met Facebook is gesloten, is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Een samenvatting van deze overeenkomst evenals verdere informatie over Page Insights van Facebook vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data